A peu per Vilaplana

Llibretó amb set rutes circulars pel terme de Vilaplana editat per l'Ajuntament de Vilaplana 

L’editorial Piolet n’ha fet el Mapa escala 1:10000

Preu: llibretó: 2€ i Mapa + llibretó: 9€